Proces verbal privind rezultatele probei practice la concurs   administrator patrimoniu