Proces verbal privind rezultatele la proba interviu pentru postul de administrator patrimoniu 27.10.2020