Raport final al comisiei de concurs organizat in vederea ocuparii unui post vacant de administrator patrimoniu