Rezultatul privind rezultatele la proba scrisa - concursul pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar