Rezultatul privind rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea unui posta vacant de Secretar