CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE ADMINISTRATOR PATRIMONIU I (S) CU STUDII SUPERIOARE

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT,,ROSTOGOL”

Str. Bărăganului, nr.34, Loc.Călăraşi, Jud. Călăraşi

E-mail: gradiniţThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon/Fax: 0242318369

Nr.490 /23.09.2020

Către,

REGIA AUTONOMĂ “MONITORUL OFICIAL”

 

Subscrisa , Grădinița cu Program Prelungit „Rostogol” Călărași, vă rugam să publicați, în conformitate cu art. 7 alin (4) aprobat de H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014, coroborată cu art. II din Legea 203/2020, care modifică și completează Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19, anunțul CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE ADMINISTRATOR PATRIMONIU I (S) CU STUDII SUPERIOARE (S), pentru compartimentul administrativ, precum și pentru OCUPAREA UNUI POST VACANT DE ÎNGRIJITOR I (M), cu studii medii, compartimentul nedidactic.           

Anexăm textul anunțului de concurs .

Menționăm că dorim publicarea în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, în data de 29.09.2020 și că posturile scoase la concurs respectă prevederile art.14 alin. 2 din O.U.G. nr. 90/2017, cu modificările și completările ulterioare .

DIRECTOR,

Prof. POPESCU ELENA