Anunt_contabil- MO 2021

ACTE DOSAR

Bibliografie si tematica conta 2021

ANUNŢ!

Grădinița cu Program Prelungit„Rostogol” Călăraşi, cu sediul în Călărași, str. Bărăganului, nr. 34, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.

- administrator financiar cu studii superioare (S) – personal care desfășoară activități la compartimentul contabilitate - 1 post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată.

Pentru a ocupa postul contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:

 • nivelul studiilor: absolvent, cu diplomă de licenţă, profil economic;
 • vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului: minimum 3 ani;
 • apt medical;

       să nu aibă antecedente penale.

 Concursul se va organiza la sediul unității școlare, conform calendarului următor:

 • 02.2021, ora 09:00: proba scrisă;
 • 02.2021, ora 09:00: proba interviu.

Candidaţii vor depune dosarele  de participare  la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ, în Monitorul Oficial Partea a III-a,  la sediul Grădiniței cu Program Prelungit„Rostogol”  Călărași.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Grădinița cu Program Prelungit„Rostogol”  Călărași.

Relaţii suplimentare se pot obţine la  sediul  Grădiniței cu Program Prelungit„Rostogol”  Călărași sau la telefon/0721360737

Persoana de contact: Popescu Elena, telefon 0242318369. Fax. 0242318369.

Director,

Prof. Popescu Elena

 

ACTE DOSAR

1.CERERE

2.CV

3.ACTE IDENTIFICARE/C.I/C.N/C.C (dacă este cazul)

4.ACTE STUDII

5.RECOMANDARE

6.CAZIER

7.ADEVERINȚĂ MEDICALĂ

 

 

 

 

Bibliografie concurs – administrator financiar (S)

Tematica pentru concurs:

 • Organizarea contabilității la unitățile de învățământ, respectiv înregistrările contabile şi documentele în baza cărora se fac acestea, privitor la:

- Contabilitatea activelor fixe;

- Înregistrarea amortizării;

- Închiderea conturilor şi stabilirea rezultatului patrimonial;

 - Contabilitatea decontărilor cu personalul;

- Contabilitatea materialelor de natura obiectelor de inventar;

- Operațiuni privind decontările cu furnizorii;

- Conturi la trezoreria statului şi bănci.

 • Inventarierea patrimoniului instituțiilor publice;
 • Documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate şi păstrarea lor;
 • Angajarea, lichidarea, ordonanțareaşi plata cheltuielilor instituiților publice precum şi organizarea, evidențaşi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 • Finanțareaşi baza materiala a învățământului preuniversitar;
 • Exercitarea controlului financiar preventiv;
 • Achiziția directă, licitaţia deschisă şilicitația restrânsă.