PROCES VERBAL înregistrat sub nr.56/01.02.2021

Încheiat astăzi  01.02.2021

cu ocazia selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea unui post

 contractual vacant de administrator financiar (S)

din cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit ,,Rostogol”Călărași

 

                În conformitate cu prevederile HG nr. 286 din 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată şi completată prin Hotărârea nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014 publicată în Monitorul Oficial nr. 854 din 24 noiembrie 2014, comisia de concurs constituită în baza deciziei nr. 84 din data de 08.01.2021, a procedat astăzi, 01.02.2021, la verificarea dosarelor candidaţilor înscrişi la examenul/ concursul pentru ocuparea  unui post de administrator financiar (S).

Pentru concurs au depus dosarele de înscriere următorii candidaţi:

Nr. Crt.

Numele şi prenumele candidatului

Data înscrierii

Nr. înregistrare dosar

1.

ANGHEL SILVIA

14.01.2021

22

2.

BOTEA GICUȚA

19. 01.2021

25

3.

GORGOVAN BIANCA IULIA

19.01.2021

26

Rezultatele, în urma verificării dosarelor de înscriere ale candidaţilor, sunt următoarele:

Nr. Crt.

Numele şi prenumele candidatului

Data înscrierii

Nr. înregistrare dosar

Rezultatul selecției

dosarelor

1.

ANGHEL SILVIA

14.01.2021

22

ADMIS

2.

BOTEA GICUȚA

19. 01.2021

25

ADMIS

3.

GORGOVAN BIANCA IULIA

19.01.2021

26

ADMIS

Candidații declarați ,,ADMISI’’ va susține proba scrisă în data de 03.02.2021,ora 9,00, la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit ,,Rostogol” Călărași.

Prezentul proces verbal este afișat astăzi,  01.02.2021, ora 14,00,la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit ,,Rostogol” Călăraşi pe site-ul unităţii şcolare – pagina : http://www.gradinitarostogol.ro/index.php/desprenoi2/noutati  .

COMISIA DE CONCURS:

Președinte- prof. Popescu Elena- directorul Grădiniţei cu Program Prelungit ,,Rostogol” Călăraşi;

Membrii:  

- ec. Buzatu-Dan Mariana – administrator financiar - Școala Gimnazială ,,Carol I" Călărași;

- ec – Nițu Georgiana Monica - administrator financiar-Școala Gimnazială „Iancu Rosetti”Roseți, Călărași

Secretar: Ioniță Ecaterina –profesor învățământ preșcolar.

 

Nr. 57/ 01.02.2021

REZULTATUL

privind selecția dosarelor  la concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator financiar (S)

În conformitate cu prevederile HG nr. 286 din 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată şi completată prin Hotărârea nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014 publicată în Monitorul Oficial nr. 854 din 24 noiembrie 2014,comisia de concurs constituită în baza deciziei nr. 84 din data de 08.01.2021, a procedat astăzi, 01.02.2021, la verificarea dosarelor candidaţilor înscrişi la examenul/ concursul pentru ocuparea unui post de administrator financiar (S).

În baza procesului verbal nr. 56/01.02.2021, întocmit de către comisia de consurs, s-au constatat următoarele:

Pentru concurs a fost depus dosarul  de înscriere pentru următorul candidat:

Nr. Crt.

Numele şi prenumele candidatului

Data înscrierii

Nr. înregistrare dosar

1.

ANGHEL SILVIA

14.01.2021

22

2.

BOTEA GICUȚA

19. 01.2021

25

3.

GORGOVAN BIANCA IULIA

19.01.2021

26

Rezultatele, în urma verificării dosarelor de înscriere ale candidaţilor, sunt următoarele:

Nr. Crt.

Numele şi prenumele candidatului

Data înscrierii

Nr. înregistrare dosar

Rezultatul selecției

dosarelor

1.

ANGHEL SILVIA

14.01.2021

22

ADMIS

2.

BOTEA GICUȚA

19. 01.2021

25

ADMIS

3.

GORGOVAN BIANCA IULIA

19.01.2021

26

ADMIS

Candidații declarați ,,ADMISI’’ va susține proba scrisă în data de 03.02.2022, ora 9,00, la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit ,,Rostogol” Călărași

PREȘEDINTE COMISIE,

D I R E C T O R,

Prof. Elena Popescu