Deschide rezultat

 

Nr. 358  /26.02.2024

 

Rezultatul probei de selecție a dosarelor

la concursul  de ocupare a 1(unu) post vacant  de Administrator Financiar I (S) la compartimentulcontabilitate –  din cadrul Grădiniței cu Program Prelungit Rostogol- Călărași

 

Nr. Crt.

Nr. înregistrare dosar

Funcția

Rezultatul selecţiei

Observații

1.

328/16.02.2024

Administrator Financiar I  (S)

ADMIS

 

2

346/23.02.2024

Administrator Financiar I  (S)

ADMIS

 

   Afișat astăzi, 26.02.2024

   Candidatul poate depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul Grădiniței cu Program Prelungit Rostogol  Călărași, str. Bărăganului, nr. 34, loc. Călărași, jud. Călărași.