Nr. 372/29.02.2024
Rezultatul probei scrise
la concursul de ocupare
a 1(unu) post vacant Administrator Financiar I (S) la compartimentul contabilitate –  din cadrul Grădiniței cu Program Prelungit Rostogol -Călărași

 

Nr.

Crt.

Număr înregistrare dosar

Funcția pentru carea candidat

Punctaj 

Proba scrișă

Rezultatul probei scrise

1.

328/16.02.2024

Administrator Financiar  I  (S)

53,20

ADMIS

2.

346/23.02.2024

Administrator Financiar  I  (S)

73,75

ADMIS

Afișat astăzi, 29.02.2024

   Candidatii pot depune contestaţii în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise la sediul G.P.P. ROSTOGOL -Calarasi , str. Baraganului, nr. 34, loc. Călărași, jud. Călărași.

  Candidatii/candidatul declarati/declarat  admisi/admis la proba scrisă va susține proba de interviu în data de 05.03.2024  ora 10.00, la sediul G.P.P.R OSTOGOL . Călărași.